सर्व शाखीय ब्राह्मण वधू-वर मेळावा

Start date
: 2019-07-14
Start time
: 09:00:00
End date
: 2019-07-14
End time
: 06:00:00
Charges
: 500
Location
: सारस्वत मंगल कार्यालय,ज्ञान प्रबोधिनी शाळेजवळ, डफरीन चौक, सोलापूर
About event
: सर्व शाखीय ब्राह्मण वधू-वर मेळावा
सर्वशाखीय ब्राह्मीण वधू-वर मेळावा
सर्वशाखीय ब्राह्मीण वधू-वर मेळावा

Start date
: 2019-06-23
Start time
: 11:00:00
End date
: 2019-06-23
End time
: 04:00:00
Charges
: 500
Location
: जेष्ठ नागरिक संघ , नवीन पनवेल , प्लॉट नंबर:31, वैशाख मार्ग, सेक्टर नंबर 2, नवीन पनवेल (पूर्व), ४१०२०६
About event
: सर्वशाखीय ब्राह्मीण वधू-वर मेळावा
Sarv Shakhiy Brahman Vadhu-Var Melawa

Start date
: 2019-06-02
Start time
: 09:00:00
End date
: 2019-06-02
End time
: 06:00:00
Charges
: 300 OR 500
Location
: Chinchwad Gaon
About event
: Sarv Shakhiy Brahman Vadhu-Var Melawa